Аналізи

Якісна лабораторна діагностика – запорука ефективного лікування.
Безкомпромісна точність і достовірність результатів.

Режим прийому аналізів

  • Аналізи крові прийом пн-пт, нд з 7:30 до 13:00
  • Всі інші аналізи приймаються пн-пт, нд з 7:30 до 16:00

УВАГА!
Додатково сплачується вартість забору крові – 20 грн.

ТИРЕОЇДНА ПАНЕЛЬ
Тиреотропний гормон (ТТГ) 145,00 грн. 1 день
Трийодтиронін вільний (Т3 вільн.) 145,00 грн. 1 день
Тироксин вільний (Т4 вільн.) 145,00 грн. 1 день
Антитіла до тиреопероксидази (АТПО) 175,00 грн. 1 день
Антитіла до тиреоглобуліну (АТТГ) 160,00 грн. 1 день
Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону 280,00 грн. 3 (7) днів
Тиреоглобулін (ТГ) 160,00 грн. 1 день
Паратгормон (1-84) (ПТГ) 165,00 грн. 1 день
Кальцитонін 270,00 грн. 1 день
Йод у сечі (напівкількісний) 150,00 грн. 1 день
РЕПРОДУКТИВНА ПАНЕЛЬ
Пролактин, молекулярні форми 420,00 грн. 1 день
Фолікулостимулюючий гормон (ФСГ) 165,00 грн. 1 день
Естрадіол (Е2) 160,00 грн. 1 день
Лютеїнізуючий гормон (ЛГ) 160,00 грн. 1 день
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) (Заг.β-ХГЛ) 175,00 грн. 1 день
Хоріонічний гонадотропін (заг. β-ХГЛ) в розведенні (1:40) 250,00 грн. 1 день
Прогестерон 170,00 грн. 1 день
Пролактин (ПРЛ) 165,00 грн. 1 день
Пролактин в розведенні (1:100) 250,00 грн. 1 день
Тестостерон загальний 165,00 грн. 3 (7) днів
Тестостерон вільний 205,00 грн. 1 день
Індекс вільного тестостерону (загальний тестостерон/СЗГх100%) 280,00 грн. 1 день
Дегідроепіандростерон-сульфат (ДГЕА-с) 190,00 грн. 1 день
Дигідротестостерон 280,00 грн. 7 днів
Глобулін, що зв'язує статеві гормони (СЗГ) 175,00 грн. 1 день
17-оксипрогестерон (17-ОНР) 160,00 грн. 3 (7) днів
Андростендіола глюкуронід (3-альфа-Діол) 310,00 грн. 7 днів
Андростендіон 420,00 грн. 1 день
Антимюллерів гормон (AMГ) 355,00 грн. 3 (7) днів
Антиспермальні антитіла - кров, цервікальний слиз, сіменна плазма (якісне визначення) 185,00 грн. 1 день
Інгібін В 490,00 грн. 5 днів
ГІПОТАЛАМО-ГІПОФІЗАРНО-НАДНИРНИКОВА ПАНЕЛЬ
Метанефрини загальні (у добовій сечі) 325,00 грн. 5 (11) днів
Вазопресин, осмоляльність плазми 1240,00 грн. 16 днів
Кортизол (у добовій сечі) 215,00 грн. 1 день
Кортизол (у сироватці) 215,00 грн. 1 день
Кортизол (у слині) 255,00 грн. 3 (6) днів
Кортизол в розведенні (1:50) 300,00 грн. 1 день
Альдостерон 265,00 грн. 5 днів
Ренін, активний 650,00 грн. 5 (11) днів
Альдостерон-реніновое співвідношення (АРС) 720,00 грн. 5 (11) днів
Адренокортикотропний гормон (АКТГ) 270,00 грн. 1 день
Адреналін (у плазмі) 445,00 грн. 7 днів *
Адреналін (у добовій сечі) 430,00 грн. 7 днів
Норадреналін (у плазмі) 440,00 грн. 7 днів *
Норадреналін (у добовій сечі) 430,00 грн. 7 днів
Комплекс катехоламінів у плазмі (адреналін + норадреналін (у плазмі)) 830,00 грн. 7 днів *
Комплекс катехоламінів у добовій сечі (адреналін + норадреналін (у добовій сечі)) 830,00 грн. 7 днів
Соматомедин С (ІФР-1) 315,00 грн. 1 день
Соматотропний гормон (191) 175,00 грн. 1 день
Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, базальний рівень) 160,00 грн. 1 день
Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, нічний пік) 160,00 грн. 1 день
Соматотропний гормон (191) (діти до 18 років, стимульований рівень) 160,00 грн. 1 день
Глюкоза натще - венозна кров, спинномозкова рідина (кількісний) 100,00 грн. 1 день
Глюкоза натще (капілярна кров) 70,00 грн. 30 хвилин
Глюкоза (венозна кров) випадкове визначення 100,00 грн. 1 день
Глюкоза (капілярна кров) випадкове визначення 70,00 грн. 30 хвилин
Глікований гемоглобін (HbA1c) 170,00 грн. 1 день
Фруктозамін 125,00 грн. 1 день
С - пептид 170,00 грн. 1 день
Інсулін 165,00 грн. 1 день
Індекс HOMA (глюкоза (венозна кров) х Інсулін /22,5) 180,00 грн. 1 день
Антитіла до інсуліну 485,00 грн. 7 днів
Лептин 385,00 грн. 7 днів
Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG 867,00 грн. 11 днів
Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) 395,00 грн. 7 днів
Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2) 580,00 грн. 11 днів
Глюкозо-толерантний тест: визначення рівня глікемії натще (венозна кров),
через 2 год. після вживання 75г глюкози (венозна кров)
190,00 грн. 1 день
Мікроальбумінурія + креатинін у сечі 165,00 грн. 1 день
Мікроальбумінурія у сечі - випадкова порція сечі, добова сеча 145,00 грн. 1 день
Креатинін у сечі 70,00 грн. 1 день
Дезоксипіридинолін у сечі 820,00 грн. 14 днів
Кістково-лужна фосфатаза 605,00 грн. 14 днів
Остеокальцин 295,00 грн. 1 день
Кальцитонін 270,00 грн. 1 день
Паратгормон (1-84) (ПТГ) 165,00 грн. 1 день
Кальцій 65,00 грн. 1 день
Кальцій іонізований 95,00 грн. 1 день
Кальцій у сечі 75,00 грн. 1 день
Фосфор 70,00 грн. 1 день
Вітамін D3 (1,25 дигідроксі-холекальциферол) 1540,00 грн. 15 днів
25-гідроксивітамін Д 390,00 грн. 4 дні
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) (Заг.β-ХГЛ) 175,00 грн. 1 день
Хоріонічний гонадотропін (вільна β-субодиниця) (Вільн.β-ХГЛ) 160,00 грн. 1 день
Альфа-фетопротеїн (АФП) 190,00 грн. 1 день
Естріол некон'югований 165,00 грн. 1 день
РАРР 195,00 грн. 1 день
Плацентарний лактоген 280,00 грн. 1 (2) дні
Пренатальний біохімічний скринінг I триместру (вільн. β-ХГЛ, РАРР) з розрахунком генетичного ризику програмою PRISCA 315,00 грн. 1 день
Пренатальний біохімічний скринінг II триместру (заг. β-ХГЛ, АФП, Естріол некон'югований) з розрахунком генетичного ризику програмою PRISCA 370,00 грн. 1 день
РОЗРАХУНОK ГЕНЕТИЧНОГО РИЗИКУ ПРОГРАМОЮ PRISCA I триместру 40,00 грн. 1 день
РОЗРАХУНОK ГЕНЕТИЧНОГО РИЗИКУ ПРОГРАМОЮ PRISCA II триместру 40,00 грн. 1 день
Плацентарний фактор росту 430,00 грн. 2 дні
Виявлення носійства HLA-B27 - антигена 520,00 грн. 5 днів
Поліморфізм генів Фолатного циклу (MTHFR, MTR, MTRR) 335,00 грн. 3 дні
Поліморфізм генів Тромбофілії (Протромбіну, Лейденська мутація, MTHFR) 875,00 грн. 5 днів
Синдром Жильбера, негемолітична гіпербілірубінемія сімейна / токсичність іринотекану 4450,00 грн. 20 днів
ПОСТНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Каріотипування (матеріал-кров) 1600,00 грн. 15 днів
Каріотипування сімейної пари (матеріал-кров) 2500,00 грн. 15 днів
Приготування препарату для FISH дослідження однієї хромосоми: 13, або 18, або 21, або X, або Y (матеріал – кров) 1200,00 грн. 8 днів
FISH дослідження однієї хромосоми: 13, або 18, або 21, або X, або Y (матеріал – кров) 1400,00 грн. 8 днів
ПРЕНАТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
Каріотипування (матеріал - ворсини хоріону або амніотична рідина) 2100,00 грн. 15 (21) день
Каріотипування (матеріал - абортус) 2100,00 грн. 15 (21) день
Приготування препарату для дослідження Каріотипування (матеріал - ворсини хоріону, амніотична рідина, абортус) 1200,00 грн. 15 (21) день
FISH на 5 хромосом: 13, 18, 21, Х і Y (матеріал – ворсини хоріону або амніотична рідина, або абортус) 3300,00 грн. 8 днів
Альфа-фетопротеїн (АФП) 190,00 грн. 1 день
Хоріонічний гонадотропін (загальна β-субодиниця) (Заг.β-ХГЛ) 175,00 грн. 1 день
Простат-специфічний антиген загальний (ПСА заг.) 155,00 грн. 1 день
Індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%) 220,00 грн. 1 день
Раково-ембріональний антиген (СЕА) 230,00 грн. 1 день
Кальцитонін 270,00 грн. 1 день
Ранній онкомаркер яєчників НЕ-4 380,00 грн. 1 день
Онкомаркер яєчників СА 125 175,00 грн. 1 день
Індекс ROMA (розрахунок ризику раку яєчників: СА 125, НЕ-4) 490,00 грн. 1 день
Онкомаркер молочної залози СА 15-3 190,00 грн. 1 день
Онкомаркер CYFRA 21-1 (фрагмент цитокератину 19) 285,00 грн. 7 днів
Тканинний поліпептидний антиген (фрагменти цитокератина 8,18,19) 895,00 грн. 11 днів
Онкомаркер підшлунк. залози СА 19-9 200,00 грн. 1 день
Нейроенолаза (NSE) 550,00 грн. 14 днів
Онкомаркер шлунку CA 72-4 275,00 грн. 7 днів
Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC) 310,00 грн. 1 день
Тропонін I скринінг 155,00 грн. 1 година
Тропонін I (кількісне визначення) 165,00 грн. 1 день
Креатинкіназа МВ-фракція 175,00 грн. 1 день
Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP) 465,00 грн. 1 день
Гомоцистеїн 295,00 грн. 1 день
Ревматоїдний фактор (кількісний) (РФ) 95,00 грн. 1 день
Антистрептолізин "О" (кількісний) (АСЛ-0) 95,00 грн. 1 день
С-реактивний білок (кількісний) (СРБ) 85,00 грн. 1 день
Дигоксин 830,00 грн. 11 днів
Ліпопротеїн (а) - кількісне визначення 180,00 грн. 1 день
СРБ високочутливий (hs СРБ) 220,00 грн. 1 день
Цистатин С зі ШКФ 395,00 грн. 1 день
Скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA) 390,00 грн. 3 дні
Антитіла до денатурованої ДНК (ADNA I) 340,00 грн. 14 днів
Антитіла до нативної ДНК (ADNA II) 315,00 грн. 3 дні
Антитіла до фосфоліпідів IgG (APHL IgG) 200,00 грн. 7 днів
Антитіла до фосфоліпідів IgМ (APHL IgМ) 205,00 грн. 7 днів
Антитіла до кардіоліпіну IgM 270,00 грн. 3 дні
Антитіла до кардіоліпіну IgG 230,00 грн. 3 дні
Антитіла до В2-глікопротеїну IgG 250,00 грн. 3 дні
Антитіла до В2-глікопротеїну IgM 250,00 грн. 3 дні
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) 410,00 грн. 1 день
Антитіла до цитрулінованого віментину (Anti-MCV) 395,00 грн. 7 (15) днів
Антитіла до циклічного цитрульонованого пептиду (Anti-ССР) 320,00 грн. 1 день
Антинейтрофільні цитоплазматичні антитіла (cANCA, pANCA) - напівкількісний 535,00 грн. 10 (14) днів
Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг 820,00 грн. 10 днів
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 485,00 грн. 7 днів
Антимієлінові антитіла скринінг (MAG, SGPG, SGLPG) - напівкількісний 1795,00 грн. 17 днів
Антитіла до гліадину IgG (напівкількісний) 465,00 грн. 10 днів
Антитіла до гліадину IgA (напівкількісний) 440,00 грн. 10 днів
Екстраговані антиядерні антитіла: Anti-ENA скринінг (Anti U1 RNP, Anti Sm, Anti SSA Ro 52, Anti SSA Ro 60, Anti SSB/La, Anti Scl-70, Anti Jo1, Anti Centromer B) 465,00 грн. 10 днів
Антитіла до Scl-70 (склеродермія) 270,00 грн. 3 дні
Антитіла до гістону 800,00 грн. 10 днів
Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM, скринінг 830,00 грн. 10 днів
Антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісний 950,00 грн. 12 днів
Антитіла до мієлопероксидази (antiMPO) - напівкількісний 735,00 грн. 10 днів
Антитіла до протеїнази 3 (anti PR3 antibodies) - напівкількісний 750,00 грн. 10 днів
Антитіла до ендомізію IgA - напівкількісний 680,00 грн. 10 днів
Антитіла до ендомізію IgG - напівкількісний 680,00 грн. 11 днів
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА 605,00 грн. 11 днів
Антитіла до тканинної трансглютамінази IgG 610,00 грн. 11 днів
Діаміноксидаза 1450,00 грн. 14 днів
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ А
Антитіла до вірусу гепатиту А IgM 185,00 грн. 1 день
Антитіла до вірусу гепатиту А IgG 185,00 грн. 1 день
Виявлення РНК вірусу гепатиту А методом REAL TIME ПЛР - кров, біоптат та ін. (якісне визначення) 295,00 грн. 4 дні
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ В
HBsAg вірусу гепатиту В 175,00 грн. 1 день
Антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В 215,00 грн. 1 день
НВеАg вірусу гепатиту В 205,00 грн. 1 день
Антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В 200,00 грн. 1 день
Антитіла загальні до HBсorАg вірусу гепатиту В 215,00 грн. 1 день
Антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM 185,00 грн. 1 день
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення) 305,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР - кров (кількісне визначення) 575,00 грн. 5 днів
ДІАГНОСТИКА ВІРУСНОГО ГЕПАТИТУ С
Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV) 220,00 грн. 1 (2) дні
Антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу гепатиту С IgG (імуноблот) 790,00 грн. 2 дні
Генотипування РНК вірусу гепатиту С (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення) 455,00 грн. 4 дні
Імуногенетика. Інтерлейкін-28B (ИЛ-28, IL-28B) 505,00 грн. 3 дні
Виявлення РНК вірусу гепатиту С методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення) 345,00 грн. 3 (6) днів
Виявлення РНК вірусу гепатиту С методом REAL TIME ПЛР (кількісне визначення) 1200,00 грн. 5 днів
ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ФОРМ ГЕПАТИТІВ
Антитіла загальні до вірусу гепатиту D 725,00 грн. 4 дні
Виявлення РНК вірусу гепатиту D методом REAL TIME ПЛР - кров, біоптат та ін. (якісне визначення) 295,00 грн. 4 дні
Виявлення РНК вірусу гепатиту G методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення) 295,00 грн. 5 днів
Виявлення ДНК вірусу гепатиту TT методом ПЛР - кров, біоптат та ін. (якісне визначення) 240,00 грн. 3 дні
Антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг 820,00 грн. 10 днів
Антитіла до мітохондрій (АМА-М2) 485,00 грн. 7 днів
TORCH-ІНФЕКЦІЇ
Антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 1/2 IgM 155,00 грн. 1 день
Антитіла до вірусу звичайного герпесу типів 1/2 IgG 155,00 грн. 1 день
Антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 2 IgG 155,00 грн. 1 день
Виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу типів 1/2 методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, слина, лівор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки хоріону, навколоплодні води) 175,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу методом REAL TIME ПЛР – кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб, ліквор та ін. (кількісний) 175,00 грн. 3 дні
Антитіла до вірусу герпесу типу 8 IgG 560,00 грн. 14 днів
Антитіла до вірусу краснухи IgM 150,00 грн. 1 (2) дні
Антитіла до вірусу краснухи IgG 145,00 грн. 1 день
Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи 365,00 грн. 2 дні
Антитіла до токсоплазми IgM 145,00 грн. 1 день
Антитіла до токсоплазми IgG 150,00 грн. 1 день
Авідність антитіл IgG до Toxoplasma gondii 515,00 грн. 2 дні
Виявлення ДНК Toxoplasma gondii методом ПЛР - ліквор, біоптат та ін. (якісн.) 170,00 грн. 3 дні
Антитіла до цитомегаловірусу IgM 140,00 грн. 1 день
Антитіла до цитомегаловірусу IgG 145,00 грн. 1 день
Авідність антитіл IgG до цитомегаловірусу 340,00 грн. 2 дні
Виявлення ДНК цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР – слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін. (кількісний) 175,00 грн. 3 дні
Парвовірус 19, IgM (імуноблот) 480,00 грн. 2 дні
Парвовірус 19, IgG (імуноблот) 480,00 грн. 2 дні
Парвовірус 19, ПЛР - кількісний (кров, слина, мазок з ротової порожнини, ліквор, хоріон, амніотична рідина, біоптат кісткового мозку) 275,00 грн. 4 дні
ДІАГНОСТИКА ЕПШТЕЙН-БАРР ВІРУСНОЇ (EBV) ІНФЕКЦІЇ
Гетерофільні антитіла до вірусу Епштейн-Барр 200,00 грн. 1 день
Виявлення ДНК вірусу Епштейна-Барр методом REAL TIME ПЛР – кров, у/г зішкріб, буккал. зішкріб, слина, сеча, р/г зішкріб та ін. (кількісний) 175,00 грн. 3 дні
Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр IgM (VCA IgM) 155,00 грн. 1 день
Антитіла до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр IgG (VCA IgG) 165,00 грн. 1 день
Антитіла до ядерного антигену вірусу Епштейн-Барр IgG (EBNA IgG) 155,00 грн. 1 день
ІНШІ ІНФЕКЦІЇ
Антитіла до Helicobacter pylori - IgG 155,00 грн. 1 день
Антитіла до Helicobacter pylori - IgА 170,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК Helicobacter pylori методом ПЛР - біоптат слизової шлунка, шлунковий сік, фекалії (якісне визначення) 380,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК Mycobacterium tuberculosis методом ПЛР - будь-який БМ, крім крові (якісне визначення) 505,00 грн. 4 дні
Виявлення ДНК Сhlamydophіla pneumonia методом ПЛР - зішкребок, змив із бронхів, харкотиння 275,00 грн. 5 днів
Виявлення ДНК Mycoplasma pneumonia методом ПЛР - зішкребок, змив із бронхів, харкотиння 285,00 грн. 5 днів
Виявлення ДНК Toxoplasma gondii методом ПЛР - ліквор, біоптат та ін. (якісн.) 170,00 грн. 3 дні
Виявлення РНК ентеровірусів методом ПЛР (Real-time) - будь-який БМ 560,00 грн. 3 дні
Антитіла до Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii), IgM/IgG - скринінг 770,00 грн. 2 дні
Антитіла до Borrelia IgM (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) -підтверджуючий тест (імуноблот) 430,00 грн. 2 дні
Антитіла до Borrelia IgG (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) підтверджуючий тест (імуноблот) 435,00 грн. 2 дні
Антитіла до Toxocara canisIgG 280,00 грн. 10 днів
Антитіла до аскариди IgG 350,00 грн. 10 днів
Загальні антитіла до Yersinia pseudotuberculosis та Y. еnterocolitica з визначенням серотипу - напівкількісний 950,00 грн. 11 днів
СКРИНІНГ ВІЛ 1/1о/2 (АНТИГЕН І АНТИТІЛА) 200,00 грн. 1 (4) дні
ПАНЕЛЬ УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) - кількісний 270,00 грн. 4 дні
Діагностика бактеріального вагінозу - Фемофлор 8 (Виявлення ДНК Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Candida spp.) - (кількісний) 395,00 грн. 4 дні
Антитіла IgМ до Chl.traсhomatis 155,00 грн. 3 (7) днів
Антитіла IgG до Chl.traсhomatis 165,00 грн. 3 дні
Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) - напівкількісний 570,00 грн. 4 дні
Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 160,00 грн. 3 дні
Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp.із визначенням чутливості до 11 антибіотиків 335,00 грн. 2,5 дні
Виявлення ДНК Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum) методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 160,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК Mycoplasma hominis методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб, сеча) 175,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК Mycoplasma genitalium методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 160,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР – слина, сеча, кров, ліквор, амніотична рідина та ін. (кількісний) 175,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу типів 1/2 методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, слина, ліквор, секрет передміхурової залози, плазма крові, еякулят, мазок із зіва, букальний зішкріб, грудне молоко, біоптат, ворсинки хоріону, навколоплодні води) 175,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК Trichomonas vaginalis методом REAL TIME ПЛР, якісне (зішкріб з у/г, сеча, зішкріб з кон'юнктиви, секрет передміхурової залози, еякулят, харкотиння, синовіальна рідина, плазма крові) 165,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК Neisseria gonorrhoeae методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб, сеча) 160,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК Gardnerella vaginalis методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб) 160,00 грн. 3 дні
Виявлення ДНК Candida albicans методом REAL TIME ПЛР, якісне (у/г зішкріб, сеча) 170,00 грн. 3 дні
Загальні антитіла до Treponema pallidum -скринінг 155,00 грн. 1 (2) дні
Сифіліс (реагінові антитіла - RPR, напівкількісний) 145,00 грн. 1 день
Виявлення ДНК збудника сифілісу (Treponema pallidum) методом ПЛР - будь-який БМ (якісне виявлення) 175,00 грн. 3 дні
Антитіла до Treponema pallidum IgG (імуноблот) 380,00 грн. 2 дні
Антитіла до Treponema pallidum IgМ (імуноблот) 360,00 грн. 2 дні
ВПЛ-кількісний методом Real Time ПЛР - А9 (16, 31, 33, 35, 52, 58), A7 (18, 39, 45, 59), А5 (51), А6 (56) 335,00 грн. 4 дні
Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME: 19 високоонкогенних 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 52, 56, 58, 59, 26, 51, 53, 66, 68, 69, 73, 82 та 9 низькоонкогенних: 6, 11, 40, 42, 43, 44, 54, 61, 70 410,00 грн. 4 дні
БАКТЕРІОЛОГІЧНИЙ ПОСІВ+АНТИБІОТИКОГРАМА
Матеріалу на грибкову флору (рід Candida) 255,00 грн. 6 днів
Матеріалу на грибкову флору з визначенням виду (21 вид грибів роду Candida, 6 видів Cryptococcus, 3 - Rhodoturola, 3 - Trichosporon, 2 - Geotrichum та 7 видів більш рідкісних грибів) та чутливості до антимікотичних препаратів методом серійних розведень 540,00 грн. 7 днів
Урогенітальних виділень (одна точка забору) 280,00 грн. 5 днів
Матеріалу із ока 265,00 грн. 5 днів
Матеріалу із носа 265,00 грн. 5 днів
Матеріалу із мигдалин 260,00 грн. 5 днів
Матеріалу на стафілокок (Staphylococcus aureus) 260,00 грн. 4 дні
Матеріалу із зубоясневої кишені (на анаероби) 660,00 грн. 10 днів
Вмісту нігтьової кишені 230,00 грн. 5 днів
Матеріалу з язика 450,00 грн. 5 днів
Матеріалу із вуха 260,00 грн. 5 днів
Материнського молока 255,00 грн. 5 днів
Матеріалу із рани 265,00 грн. 5 днів
Сечі 280,00 грн. 5 днів
Жовчі 230,00 грн. 5 днів
Харкотиння, із бронхів 250,00 грн. 5 днів
Матеріалу на анаеробну флору 740,00 грн. 10 днів
Калу на дисбактеріоз 250,00 грн. 6 днів
Бак. посів калу на стафілокок (S.aureus) 230,00 грн. 4 дні
Бак. посів калу на грибкову флору (рід Candida) 230,00 грн. 6 днів
Кров на стерильність (аероби) 410,00 грн. 7 днів
Мікроскопія урогенітального мазку (ч) 100,00 грн. 1 день
Мікроскопія урогенітального мазку (ж) 100,00 грн. 1 день
Визначення ph вагінальних виділень 85,00 грн. 30 хвилин
Мікроскопія секрету простати 95,00 грн. 1 день
Копрограма 130,00 грн. 1 день
Аналіз калу на яйця гельмінтів 125,00 грн. 1 день
Зішкребок на ентеробіоз 120,00 грн. 1 день
Аналіз калу на лямблії (мікроскопія) 125,00 грн. 1 день
Визначення прихованої крові в калі (гемоглобін та трансферин) 185,00 грн. 1 день
Спермограма розгорнута (опис фізичних властивостей і мікроскопічне дослідження: кінезисграма, визначення кількості і морфології сперматозоїдів) 340,00 грн. 1 день
Постеякуляторне дослідження сечі 90,00 грн. 1 день
Посткоітальний тест (in vivo) 155,00 грн. 1 день
Дослідження на демодекс (зішкребок шкіри, вії, брови) 160,00 грн. 1 день
Дослідження на паразитарні грибки (зішкребок шкіри, волосся, нігті) 155,00 грн. 2 дні
Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації та цервікального каналу) 230,00 грн. 1 день
Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD) 370,00 грн. 2 (3) дні
Цитологічне дослідження харкотиння 150,00 грн. 1 день
Назоцитограма 130,00 грн. 1 день
Кольпоцитограма (1 дослідження) 100,00 грн. 1 день
Кольпоцитограма для вагітних 110,00 грн. 1 день
Цифрова мікрофотографія зразку 60,00 грн. 1 день
Білірубін загальний 65,00 грн. 1 день
Білірубін прямий 65,00 грн. 1 день
Білірубін непрямий 70,00 грн. 1 день
Аланінамінотрансфераза (АЛТ) 75,00 грн. 1 день
Аспартатамінотрансфераза (АСТ) 70,00 грн. 1 день
Лужна фосфатаза загальна 70,00 грн. 1 день
Гамма-Глутамінтранспептидаза (ГГТП) 70,00 грн. 1 день
Лактатдегідрогеназа 60,00 грн. 1 день
Ліпаза 105,00 грн. 1 день
Лактат 135,00 грн. 1 день
Тимолова проба 65,00 грн. 1 день
Панкреатична альфа-амілаза 80,00 грн. 1 день
Холінестераза 60,00 грн. 1 день
Креатинін 60,00 грн. 1 день
Кліренс ендогенного креатиніну 145,00 грн. 1 день
Азот сечовини 60,00 грн. 1 день
Сечовина 65,00 грн. 1 день
Сечова кислота 60,00 грн. 1 день
Бікарбонати (HСО3-) 155,00 грн. 1 день
Загальний білок 75,00 грн. 1 день
Альбумін 60,00 грн. 1 день
Білкові фракції 185,00 грн. 2 дні
Креатинкіназа (загальна) 125,00 грн. 1 день
Церулоплазмін (мідна оксидаза) 185,00 грн. 1 день
Калій 70,00 грн. 1 день
Натрій 75,00 грн. 1 день
Хлор 70,00 грн. 1 день
Кальцій 65,00 грн. 1 день
Кальцій іонізований 95,00 грн. 1 день
Кальцій сечі 70,00 грн. 1 день
Фосфор 70,00 грн. 1 день
Залізо 75,00 грн. 1 день
Магній 65,00 грн. 1 день
Тригліцериди 60,00 грн. 1 день
Холестерин 65,00 грн. 1 день
Холестерин ліпопротеїдів високої щільності (альфа - ліпопротеїди) 70,00 грн. 1 день
Холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди) 70,00 грн. 1 день
Холестерин ліпопротеїдів дуже низької щільності (пре-бета ліпопротеїди) 70,00 грн. 1 день
Аполіпопротеїн - А 1 110,00 грн. 1 день
Аполіпопротеїн - В 110,00 грн. 1 день
Альфа-2-макроглобулін 175,00 грн. 1 день
Гаптоглобін 130,00 грн. 1 день
Фібротест/Актитест 2050,00 грн. 3 дні
Фібромакс 2400,00 грн. 3 дні
Біохімія Фібромакса 520,00 грн. 1 день
Біохімія Фібротеста 435,00 грн. 1 день
Імунореактивний трипсин 1480,00 грн. 21 день
Прокальцитонін 350,00 грн. 1 день
Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник) 135,00 грн. 1 день
Швидкість осідання еритроцитів (ШОЕ) 55,00 грн. 1 день
Визначення ретикулоцитів 140,00 грн. 1 день
Час згортання крові 70,00 грн. 30 хвилин
Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ (INR), фібриноген, АЧТЧ) 275,00 грн. 1 день
Протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ) 90,00 грн. 1 день
Активований Частковий Тромбопластиновий Час (АЧТЧ) 85,00 грн. 1 день
Вовчаковий антикоагулянт (ВА) 410,00 грн. 1 день
Фібриноген 110,00 грн. 1 день
Д-дімер 150,00 грн. 1 день
Аналіз крові на LE - клітини 95,00 грн. 1 день
Група крові + резус фактор (виявлення за допомогою ідентифікаційних карток методом аглютинації в гелі) 140,00 грн. 1 день
Імунні антитіла за системою АВО (природні, імунні: повні та неповні) 320,00 грн. 1 день
Непряма проба Кумбса (неповні імунні антитіла) 130,00 грн. 1 день
Імунні антитіла до еритроцитів чоловіка (імунні: повні та неповні) 185,00 грн. 1 день
Імунні антитіла до еритроцитів за системою Резус 325,00 грн. 1 день
Пряма проба Кумбса 220,00 грн. 1 день
Феритин 170,00 грн. 1 день
Фолієва кислота 190,00 грн. 1 день
Ціанокобаламін 185,00 грн. 1 день
Еритропоетин 1550,00 грн. 10 днів
Залізо 75,00 грн. 1 день
Трансферин 140,00 грн. 1 день
Насичення трансферину залізом (залізо, трансферин, насичення трансферину залізом) 205,00 грн. 1 день
Залізо-зв'язуюча здатність сироватки 140,00 грн. 1 день
Визначення вмісту хімічних речовин у модельних біологічних середовищах
Свинець (цільна кров, добова сеча, волосся) 520,00 грн. 11 днів *
Кадмій (цільна кров, добова сеча, волосся) 540,00 грн. 11 днів *
Мідь (сироватка крові, добова сеча, волосся, нігті) 220,00 грн. 11 днів *
Марганець (сироватка крові, добова сеча, волосся) 240,00 грн. 11 днів *
Залізо (волосся) 240,00 грн. 11 днів *
Молібден (нігті,волосся) 215,00 грн. 11 днів *
Хром (цільна кров, волосся) 520,00 грн. 11 днів *
Цинк (сироватка крові, добова сеча, волосся) 240,00 грн. 11 днів *
Кобальт (цільна кров, добова сеча, волосся) 240,00 грн. 11 днів *
Ванадій (волосся) 215,00 грн. 11 днів *
Фосфор (волосся) 240,00 грн. 11 днів *
Нікель (цільна кров, добова сеча, волосся) 240,00 грн. 11 днів *
Миш'як (цільна кров, волосся) 240,00 грн. 11 днів *
Селен (сироватка крові, добова сеча, волосся) 345,00 грн. 11 днів *
Барій (волосся) 215,00 грн. 11 днів *
Талій (волосся) 330,00 грн. 11 днів *
Загальний аналіз сечі 115,00 грн. 1 день
Аналіз сечі за Нечипоренком 95,00 грн. 1 день
Глюкоза (сеча) - кількісний 80,00 грн. 1 день
Аналіз сечі на білок 60,00 грн. 1 день
Аналіз сечі на добову протеїнурію 60,00 грн. 1 день
Мікроальбумінурія+креатинін сечі 165,00 грн. 1 день
Мікроальбумінурія у сечі - випадкова порція сечі, добова сеча 145,00 грн. 1 день
Креатинін у сечі 70,00 грн. 1 день
Кліренс ендогенного креатиніну 145,00 грн. 1 день
Сечова кислота у сечі 60,00 грн. 1 день
Кальцій у сечі 75,00 грн. 1 день
Фосфор у сечі 80,00 грн. 1 день
Йод у сечі (напівкількісний) 150,00 грн. 1 день
Діастаза сечі 115,00 грн. 1 день
Бак. посів сечі з антибіотикограмою 280,00 грн. 5 днів
Визначення наркoтиків у сечі (AMP Амфетаміни, BAR Барбітурати, BZD Бензодіазепіни, COC Кокаїн, MDMA Метилендіоксіметамфітамін, MET Метамфітамін, MOR Морфін, THC Маріхуана, TCA Трициклічні антидепресанти, MTD Метадон) (якісн.) 630,00 грн. 1 день
СТАН КЛІТИННОГО ІМУНІТЕТУ
КОМПЛЕКСНЕ ІМУНОЛОГІЧНЕ ОБСТЕЖЕННЯ: Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4-CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+). Сироваткові імуноглобуліни: IgA, IgG, IgM. Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні. Активність комплементу (СН50). Ефективний фагоцитоз: фагоцитарна активність гранулоцитів, окислювальна інтенсивність гранулоцитів, фагоцитарна активність моноцитів, окислювальна інтенсивність моноцитів. Коментар 720,00 грн. 3 дні
Субпопуляції лімфоцитів крові: Т-лімфоцити (CD3+), % цитолітичних Т-лімфоцитів (CD3+CD16/56+), % активованих Т-лімфоцитів (CD3+HLA-DR+), Т-хелпери (CD3+CD4+), % активованих Т-хелперів (CD3+CD4+HLA-DR+), Т-цитотоксичні лімфоцити (CD3+CD8+), % активованих Т-цитотоксичних лімфоцитів (CD3+CD8+HLA-DR+) співвідношення: (CD3+CD4+/CD3+CD8+), CD3+CD4+CD8+, CD3+CD4+CD8-; В-лімфоцити (CD19+), NK-клітини (CD3-CD16/56+) 420,00 грн. 2 дні
Функціональна активність гранулоцитів крові (гранулоцити, фагоцитарна активність, спонтанна окислювальна інтенсивність, стимульована окислювальна інтенсивність, індекс стимуляції) 250,00 грн. 3 дні
Вміст імуноглобуліну А 145,00 грн. 1 день
Вміст імуноглобуліну M 150,00 грн. 1 день
Вміст імуноглобуліну G 145,00 грн. 1 день
Активність комплементу СН50 360,00 грн. 2 дні
Циркулюючі імунні комплекси (ЦІК): середньомолекулярні та низькомолекулярні 350,00 грн. 2 дні
Секреторний імуноглобулін А (секрет: слина) 255,00 грн. 10 днів
Діагностика В-клітинної ланки (В1-, В2-, В-клітини пам`яті): (Загальні В-клітини (CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+) 375,00 грн. 3 дні
Діагностика NK-клітинної ланки (NK-загальні, цитолітичні, цитокінпродукуючі, активовані): (Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клетки цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) 375,00 грн. 3 дні
Діагностика T-клітинної ланки (ab-gd-Т-клітини): (αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+) 240,00 грн. 3 дні
Діагностика T-клітинної ланки (Т-регуляторні, CD25 активовані Т-хелпери): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD3+CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD3+CD4+CD25brightCD127neg) 260,00 грн. 3 дні
Діагностика T-клітинної ланки (CD45RA-RO): (Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яти (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+) 260,00 грн. 3 дні
Діагностика сепсису (Моноцити активовані (CD45++CD14+HLA-DR+) 375,00 грн. 3 дні
Розширений субпопуляційний аналіз лімфоцитів крові (31 показник): (Лейкоцити, Гранулоцити (CD45+14-), Моноцити (CD45++CD14+), Лімфоцити (CD45++CD14-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD5+CD19-), Загальні Т-лімфоцити (CD45+CD3+), Т-хелпери (CD3+CD4+CD8-), Наївні Т-хелпери (CD4+CD45RA+CD45RO-), Т-клітини пам`яті (CD4+CD45RA-CD45RO+), Активовані Т-хелпери (на стадії диференціювання) (CD4+CD45RA+CD45RO+), Активовані Т-хелпери (пізня активація) (CD45+CD4+HLA-DR+), Активовані Т-хелпери (рання активація)(CD4+CD25+), Регуляторні Т-клітини (CD45+CD4+CD25brightCD127neg), Т-цитотоксичні (CD45+CD3+CD4-CD8+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+CD38+), T-цитотоксичні активовані (CD45+CD3+CD8+HLA-DR+), Співвідношення Тх/Тц, DNT-L (CD45+CD3+CD4-CD8-), DPT-L (CD45+CD3+CD4+CD8+), T-NK-клітини (цитолітичні) (CD45+CD3+CD16+CD56+), Активовані Т-клітини (CD45+CD3+HLA-DR+), αβ-Т-клітини (CD3+TcRαβ+TcR γδ-), γδ-Т-клітини (CD3brightTcRαβ-TcR γδ+), Загальні В-клітини (CD45+СD3-CD19+), В1-клітини (аутореактивний клон) (CD19+CD5+), В2-клітини (наївні) (CD19+CD5-CD27-), В-клітини пам`яті (CD19+CD5-CD27+), Загальні NK-клітини (LGL) (CD3-CD16+56+), NK-клітини цитолітичні (CD3-CD16brightCD56dim), NK-клітини цитокінпродукуючі (CD3-CD16dim-to-negCD56bright), NK-клітини активовані (CD3-CD16+CD56+CD38+CD8dim) 1155,00 грн. 3 дні
CD4+ T-хелпери 220,00 грн. 2 дні
АЛЕРГОСКРИНІНГ
Вміст загального імуноглобуліну E 205,00 грн. 1 день
Змішана IgE панель (напівкількісне визначення специфічних IgE до 36 алергенів): кульбаба, полин, лобода, пилок ліщини, береза біла, вільха чорна, гриб Aspergillus, гриб Cladosporium, таргани – суміш, домашній пил, тимофіївка, овсяниця, єжа, жито - пилок, курятина, кукурудза, яблуко, полуниця, пшениця, картопля, морква, тріска, яловичина, свинина, томати, яйце цільне, молоко коров’яче, горіх фундук, соєві боби, горох, пір’я куряче, собака, кінь, кішка, кліщ D.farinae, кліщ D.pterony 1750,00 грн. 2 дні
Алергоскринінг IgE (напівкількісне визначення специфічних IgE до 20 алергенів): береза біла, амброзія (суміш), тимофіївка, полин звичайний, латекс, соєві боби, рис, тріска, пшениця, арахіс, білок яйця, молоко, гриб Aspergilius, гриб Kladosporium, гриб Alternaria, собака, кішка, тарган, кліщ D.pterony, кліщ D.farinae 1095,00 грн. 2 дні
Харчова Ig E панель (напівкількісне визначення специфічних IgE до 30 харчових алергенів): мигдаль, авокадо, банан, яловичина, казеїн, селера, куряче м'ясо, морський молюск, кукурудза харчова, білок яйця, жовток яйця, тріска, часник, фундук, ківі, молоко, гірчиця (харч.), апельсин, горох, арахіс, свинина, картопля біла, рис білий, кунжут насіння, креветки, соєві боби, томат, тунець, пшениця харч., дріжджі пекарс. 1440,00 грн. 2 дні
МОЛЕКУЛЯРНА АЛЕРГОДІАГНОСТИКА
Молекулярний пакет "Весняні дерева" (rBet v 1 PR-10, мажорний алерген дерев родини букових, rBet v 2, rBet v 4 мінорний алерген дерев родини букових) 795,00 грн. 3 дні
Молекулярний пакет "Суміш трав злакових та лугових" (rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав) 785,00 грн. 3 дні
Молекулярний пакет "Трави злакові та бур'яни" (rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген злакових трав, nArt v 1 Полин мажорний алерген, nArt v 3 LTP Полин мажорний алерген, nAmb a 1 Амброзія мажорний алерген) 1440,00 грн. 3 дні
Молекулярний пакет "Полин" (nArt v 1 Полин - мажорний алерген; nArt v 3 LTP, Полин, мажорний аллерген; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав) 995,00 грн. 3 дні
Молекулярний пакет "Амброзія" (nAmb a 1 Амброзія, мажорний алерген амброзії; rPhl p 7, rPhl p 12 мінорний алерген трав) 745,00 грн. 3 дні
Пакет досліджень "Цвіль внутрішня" (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m4 Mucor racemosus, m1 Penicillium chrysogenum (P. notatum) 870,00 грн. 3 дні
Пакет досліджень "Цвіль зовнішня" (m229 rAlt a 1 Alternaria alternata, m2 Cladosporium herbarum, m7 Botrytis cinerea) 870,00 грн. 3 дні
Молекулярний пакет "Кліщі" (nDer p 1 кліщ домашнього пилу, rDer p 2 кліщ домашнього пилу, rDer p 10 тропоміозину, кліщ домашнього пилу) 990,00 грн. 3 дні
Визначення мінорного алергену "Кліщ домашнього пилу" rDer p 10 тропоміозин 420,00 грн. 3 дні
Cкринінг інгаляційної алергії "Phadiatop" 640,00 грн. 3 дні
Cкринінг харчової алергії "fx 5" 595,00 грн. 3 дні
Пакет "Астма/Риніт/Екзема" (f1 Яєчний білок, f2 Коров'яче молоко, f4 Пшениця, f14 Соя, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака) 1095,00 грн. 3 дні
Пакет " Астма/Риніт " (m3 Aspergillus fumigatus, m207 Aspergillus niger, m2 Cladosporium herbarum, rPhl p 1, rPhl p 5b мажорний алерген злакових трав, rBet v 1 PR - 10 мажорний алерген дерев сімейства букових, d1 Кліщ домашнього пилу, e1 Кішка, e5 Собака, w6 Полин, m6 Alternaria, w1 Амброзія) 2010,00 грн. 3 дні
Пакет досліджень "Молоко" (f2 Коров'яче молоко, Казеїн (f78)) 525,00 грн. 3 дні
Молекулярний пакет "Яєчний білок" (nGal d 2 Овальбумін яйця, nGal d 1 овомукоід яйця, nGal d 4 Лізоцим яйця, nGal d 3 кональбумін яйця, f75 Жовток яйця) 890,00 грн. 3 дні
Молекулярний пакет "Фрукти" (rPru p 1 PR-10, rPru p 3 LTP, rPru p 4) 960,00 грн. 3 дні
Пакет досліджень "Передвакцинаційний" (c74 Желатин коров'ячий, nGal d 2 Овальбумін яйця, f45 Дріжджі) 620,00 грн. 3 дні
Пакет досліджень "Алергія на ліки" - прихована (триптаза, c74 Желатин коров'ячий, k82 Латекс, c8 Хлоргексидин) 990,00 грн. 3 дні
Пакет дослідженнь "Алергія до антибіотиків пеніцилінового ряду" (c1 Penicilloyl G, с2 Penicilloyl V, c5 Ampicilloyl) 1080,00 грн. 3 дні
Триптаза 695,00 грн. 3 дні
t215 Береза rBet v1, Betula verrucosa (recombinant) 475,00 грн. 3 дні
t221 Береза rBet v2, rBet v4, Betula verrucosa (recombinant) 475,00 грн. 3 дні
g213 Тимофіївка лугова rPhl p1, rPhl p 5b, Phleum pratense 475,00 грн. 3 дні
g214 Тимофіївка лугова rPhl p7, rPhl p12, Phleum pratense (recombinant) 475,00 грн. 3 дні
w231 Полин звичайний nArt v1, Artemisia vulgaris 475,00 грн. 3 дні
w233 Полин звичайний nArt v3, LTP, Artemisia vulgaris 475,00 грн. 3 дні
w230 Амброзія полинолиста nAmb a 1, Ragweed 475,00 грн. 3 дні
m229 Цвіль Альтернарія rAlt a1, Alternaria alternata 475,00 грн. 3 дні
e101 Собака rCan f1, Canis familiaris 490,00 грн. 10 (15) днів
e102 Собака rCan f2, Canis familiaris 490,00 грн. 10 (15) днів
e221 Собака nCan f3, Canis familiaris, сироватковий альбумін 490,00 грн. 10 (15) днів
e94 Кішка rFel d1, Felis domisticus 475,00 грн. 10 (15) днів
e220 Кішка nFel d2, Felis domisticus, сироватковий альбумін 475,00 грн. 10 (15) днів
e228 Кішка rFel d4, Felis domisticus, ліпокалін 475,00 грн. 10 (15) днів
w211 Постениця rPar j2, Parietaria judaica, LTP 490,00 грн. 10 (15) днів
f416 Борошно пшениці rTri a19, Triticum aestivum, омега-5 гліадин 490,00 грн. 10 (15) днів
f433 Борошно пшениці rTri a14, Triticum aestivum, LTP 490,00 грн. 10 (15) днів
f76 Молоко nBos d4 , Bos domesticus, альфа-лактальбумін 490,00 грн. 10 (15) днів
f77 Молоко nBos d5 , Bos domesticus, бета-лактальбумін 490,00 грн. 10 (15) днів
f427 Арахіс rAra h9 , Arachis hypogaea, LTP 490,00 грн. 10 (15) днів
f353 Соя rGly m4, Glycine max, PR-10 490,00 грн. 10 (15) днів
СИСТЕМА КОМПЛЕМЕНТУ
Фактор комплементу С2 300,00 грн. 14 днів
Фактор комплементу С3 320,00 грн. 11 днів
Фактор комплементу С4 320,00 грн. 12 днів
ВАШЕ ЗДОРОВ'Я
Програма 101 "Фактори ризику для жінок" (Холестерин, гомоцистеїн, Тиреотропний гормон (ТТГ), глікований гемоглобін (HbA1c), паратгормон, СА 15-3, раково-ембріональний антиген (РЕА), онкомаркер яєчників СА125) 1435,00 грн. 1 день
Програма 102 "Фактори ризику для чоловіків" (Холестерин, гомоцистеїн, ТТГ, глікований гемоглобін (HbA1c), паратгормон, індекс вільного ПСА ((ПСА вільн/ПСА заг)х100%), раково-ембріональний антиген (РЕА)) 1290,00 грн. 1 день
Програма 103 "Вияви причину проблем зі шкірою" (Індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с, 17-ОНР, глікований гемоглобін (HbA1c)) 800,00 грн. 3 (7) днів
Програма 109 "Для госпіталізації" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), загальний аналіз сечі, глюкоза - венозна кров (кільк.), холестерин, креатинін, білірубін загальний, АЛТ, сифіліс (реагінові антитіла - RPR, напівкількісний)) 760,00 грн. 1 день
Програма 110 "Передопераційне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), загальний аналіз сечі, глюкоза - венозна кров (кільк.), гепатит В HBsAg, Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV), сифіліс (реагінові антитіла - RPR, напівкількісний), креатинін, АЛТ, коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком (Hepato Quick), протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ)) 1300,00 грн. 1 (2) дні
Програма 111 "Перевір здоров'я дитини" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 параметр), загальний аналіз сечі, глюкоза - венозна кров (кільк.), білірубін загальний, білок загальний, кальцій, залізо) 630,00 грн. 1 день
Програма 114 "Печінкові проби" (Білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, білок загальний, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП) 685,00 грн. 1 день
Програма 115 "Ниркові проби" (Креатинін, сечовина, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca) 455,00 грн. 1 день
Програма 116 "Баланс електролітів в організмі" (Кальцій іонізований, Na, K, хлор, фосфор, pH крові) 380,00 грн. 1 день
Програма 117 "Перевірся: біохмія крові, загальний аналіз крові та сечі" 990,00 грн. 1 день
Програма 134 "Розширений скринінг TORCH-інфекцій (герпес, краснуха та інші)" (Антитіла до вірусу звичайного герпесу типів 1/2 IgG, антитіла до вірусу звичайного герпесу типу 2 IgG, антитіла до вірусу краснухи IgG, антитіла до токсоплазми IgG, антитіла до токсоплазми IgM, антитіла до цитомегаловірусу IgG, антитіла до цитомегаловірусу IgM) 1035,00 грн. 1 день
Програма 140 "Вияви причину випадіння та ламкості волосся" (Тиреотропний гормон (ТТГ), Тестостерон загальний, цинк, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник) 685,00 грн. 11 днів
Програма 148 "Попередь діабет та супутні ризики" (Глікований гемоглобін (HbA1c), тиреотропний гормон (ТТГ)) 315,00 грн. 1 день
Програма 151 "Біохімія крові" (Білірубін загальний, АЛТ, загальний білок, креатинін, холестерин) 340,00 грн. 1 день
Програма 152 "Болять суглоби? Перевір!" (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, сечова кислота, СРБ кількісний) 335,00 грн. 1 день
Програма 154 "Готуємося до школи" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), Загальний аналіз сечі, Аналіз калу на яйця гельмінтів) 375,00 грн. 1 день
Програма 155 "Готуємося до вакцинації" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), Загальний аналіз сечі) 250,00 грн. 1 день
Програма 156 "Вкусив кліщ? Перевірся!" (Антитіла до Borrelia (В. burgdorferi sensu stricto, В. garinii, В. afzelii) IgM/IgG - скринінг) 770,00 грн. 2 дні
Програма 157 "Контролюй спортивні навантаження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), холестерин, холестерин ліпопротеїдів низької щільності (бета - ліпопротеїди), тиреотропний гормон (ТТГ), глюкоза натще - венозна кров, креатинін) 575,00 грн. 1 день
Програма 162 "Перевірся на гепатит В" (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HВcorAg гепатиту В) 390,00 грн. 1 день
Програма 163 "Перевірся на гепатит С" (Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV), антитіла до Core 1, 2, Helicase, NS3, NS4, NS5 вірусу гепатиту С IgG (імуноблот)) 1010,00 грн. 2 дні
КОМПЛЕКСНА ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
Програма 105 "Діагностика урогенітальних інфекцій у чоловіків" (Мікроскопія урогенітального мазку (ч), Загальні антитіла до Treponema pallidum -скринінг, Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків; виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту): Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea) 1235,00 грн. 3 дні
Програма 130 "Діагностика урогенітальних інфекцій у жінок" (Мікроскопія урогенітального мазку (ж), визначення ph вагінального виділення, виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту): Mycoplasma genitalium, Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea); Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків) 1165,00 грн. 3 дні
Програма 131 "Стан інтимної мікрофлори" (Визначення ph вагінального виділення, Мікроскопія урогенітального мазку (ж)) 185,00 грн. 1 день
Програма 161 "Перевір інтимне здоров'я" (Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Trichomonas vaginalis методом ПЛР (БМ – ранкова сеча або зішкріб з у/г тракту) 485,00 грн. 3 дні
РЕПРОДУКТИВНЕ ЗДОРОВ'Я
Програма 126 "Порушення менструального циклу" (Тиреотропний гормон, фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону) 1075,00 грн. 1 день
Програма 127 "Жіноче гормональне здоров'я" (Тиреотропний гормон (ТТГ), АТПО, ФСГ, ЛГ, пролактин, Антимюллерів гормон, індекс вільного тестостерону) 1445,00 грн. 3 (7) днів
Програма 153 "Перевір чоловічий потенціал" (Фолікулостимулюючий гормон, лютеїнізуючий гормон, пролактин, естрадіол, індекс вільного тестостерону, ДГЕА-с) 1120,00 грн. 1 день
Програма 158 "Чоловіче гормональне здоров’я" (ФСГ, інгібін В) 655,00 грн. 5 днів
Програма 160 "Оціни репродуктивний потенціал" (ФСГ, естрадіол, АМГ, інгібін В) 1170,00 грн. 5 (7) днів
ЗДОРОВ'Я ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Програма 123 "Перевір здоров'я щитоподібної залози" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн.) 435,00 грн. 1 день
Програма 135 "Діагностика вузлових утворень в щитоподібній залозі" (Тиреотропний гормон (ТТГ), Т4 вільн., кальцитонін, Паратгормон (ПТГ)) 725,00 грн. 1 день
Програма 136 "Діагностика гіпертиреозу (підвищеної функції щитоподібної залози)" (ТТГ, Т4 вільн., Т3 вільн., АТПО, АТ-р-ТТГ) 890,00 грн. 3 (7) днів
Програма 138 "Післяопераційний моніторинг раку щитоподібної залози" (ТТГ, Т4 вільн., тиреоглобулін, антитіла до тиреоглобуліну) 610,00 грн. 1 день
КАРДІОРИЗИК
Програма 112 "Ліпідний комплекс" (Холестерин, тригліцеріди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогенності) 335,00 грн. 1 день
Програма 113 "Ліпідний комплекс розширений" (Холестерин, тригліцериди, ЛПВЩ, ЛПНЩ, ЛПДНЩ, індекс атерогеності, аполіпопротеїди А1,В; Ліпопротеїн (а) - кількісне визначення) 735,00 грн. 1 день
Програма 119 "Візьми під контроль гіпертонію"(Холестерин, тригліцериди, ЛПНЩ, Ліпопротеїн (а) - кількісне визначення, глікований гемоглобін (HbA1c), гомоцистеїн, СРБ високочутливий) 1060,00 грн. 1 день
Програма 120 "Перевір здоров'я судин та серця" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, гомоцистеїн, СРБ високочутливий) 720,00 грн. 1 день
ОНКОЛОГІЧНІ СКРИНІНГИ
Програма 104 "Онко-ні" для чоловіків (Індекс вільного ПСА, раково-ембріональний антиген (СЕА)) 450,00 грн. 1 день
Програма 118 "ОНКО - ні" для жінок (СА 15-3, РЕА, СА 125, НЕ-4) 975,00 грн. 1 день
Програма 122 "Захисти себе від генітального раку (для жінок та чоловіків)" (Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME) 410,00 грн. 4 дні
Програма 129 "Захисти себе від раку шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME) 780,00 грн. 4 дні
Програма 159 "Моніторинг здоров'я шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD)) 370,00 грн. 2 (3) дні
ДІАГНОСТИКА ФУНКЦІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ ТА ПРИЩИТОПОДІБНИХ ЗАЛОЗ
КДЛ №1 "Моніторинг раку ЩЗ" (Тіреоглобулін, антитіла до тіреоглобуліну) 320,00 грн. 1 день
КДЛ №2 "Скринінг при вогнищевому утворенні в області ЩЗ" (ТТГ, Т3 вільн., кальцитонін, паратгормон) 725,00 грн. 1 день
КДЛ №3 "Діагностика гіпотиреозу, як причини галактореї" (ТТГ, Т4 вільн., ПРЛ) 455,00 грн. 1 день
КДЛ №8 "Патологія прищитоподібних залоз" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор) 330,00 грн. 1 день
КДЛ №15 "ТТГ-скринінг" (ТТГ) 145,00 грн. 1 день
КДЛ №31 "Діагностика порушень функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн.) 290,00 грн. 1 день
КДЛ №32 "Оцінка аутоімунного процесу в ЩЗ" (АТТГ, АТПО) 335,00 грн. 1 день
КДЛ №33 "Діагностика дифузного токсичного зобу" (ТТГ, Т3 вільн., Т4 вільн., АТ-р-ТТГ) 715,00 грн. 3 (7) днів
КДЛ №34 "Моніторинг дифузного токсичного зобу" (АТ-р-ТТГ, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник)) 415,00 грн. 3 (7) днів
КДЛ №35 "Диф. діагностика дифузного токсичного зобу та аутоімунного тиреоїдиту" (АТ-р-ТТГ, АТПО) 455,00 грн. 3 (7) днів
КДЛ №36 "Оцінка функції ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО, йод у сечі) 615,00 грн. 1 день
КДЛ №42 "Оцінка функції та аутоімунного статусу ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн., АТПО) 465,00 грн. 1 день
КДЛ №47 "Визначення етіології вузлоутворення в ЩЗ" (ТТГ, Т4 вільн, АТПО, Кальцитонін) 735,00 грн. 1 день
КДЛ №59 "Скринінг аутоімунного захворювання ЩЗ" (ТТГ, АТПО) 320,00 грн. 1 день
ДІАГНОСТИКА ГОРМОНАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ
КДЛ №4 "Гормональне дзеркало" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, ПРЛ, тестостерон заг.) 800,00 грн. 1 день
КДЛ №6 "Діагностика джерела гіперандрогенії" (ДГЕА-с, Індекс вільного тестостерону, 17-ОНР, андростендіон) 1050,00 грн. 3 (7) днів
КДЛ №16 "Оцінка функціонального стану гіпофиза" (ТТГ, ФСГ, ЛГ, ПРЛ) 635,00 грн. 1 день
КДЛ №37 "Діагностика гормонального статусу репродуктивної системи" (ФСГ, ЛГ, ПРЛ, індекс вільного тестостерону, АМГ) 1125,00 грн. 3 (7) днів
КДЛ №38 "Оцінка оваріального резерву" (ФСГ, АМГ, естрадіол) 680,00 грн. 3 (7) днів
КДЛ №61 "Оцінка рівня тканинних андрогенів" (Дигідротестостерон, андростендіолу глюкуронид) 590,00 грн. 7 днів
КДЛ №65 "Оцінка гормональної осі гіпофіз-яєчник" (ПРЛ, ФСГ, ЛГ, естрадіол) 650,00 грн. 1 день
КДЛ №77 "Вплив Д-дефіциту на репродуктивний вік жінки" (Антимюллерів гормон (АМГ), 25-гідроксивітамін Д) 745,00 грн. 4 (7) днів
КДЛ №99 "Оціни репродуктивний вік" (ФСГ, АМГ, інгібін В) 1010,00 грн. 5 (7) днів
ДІАГНОСТИКА СТАНУ ВУГЛЕВОДНОГО ОБМІНУ
КДЛ №40 "Моніторинг цукрового діабету" (НвА1с, мікроальбумінурія + креатинін у добовій сечі) 335,00 грн. 1 день
КДЛ №41 "Діагностика цукрового діабету" (НвА1с, С-пептид, індекс НОМА) 520,00 грн. 1 день
КДЛ №43 "Діагностика інсулінорезистентності" (С-пептид, індекс НОМА) 350,00 грн. 1 день
КДЛ №44 "Виявлення порушень вуглеводного обміну" (НвА1с, індекс НОМА, мікроальбумінурія+креатинін у добовій сечі) 515,00 грн. 1 день
КДЛ №45 "Діагностика причин ожиріння - максі" (ТТГ, НвА1с, С-пептид, індекс НОМА, лептин) 1050,00 грн. 7 днів
КДЛ № 97 "Глікований гемоглобін-скринінг" (Глікований гемоглобін (HbA1c)) 170,00 грн. 1 день
КДЛ № 98 "Cкринінг моногенного цукрового діабету" (Аутоантитіла до острівцевого апарату підшлункової залози (ІСА) IgG, Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA), Антитіла до тирозинфосфатази (IA-2)) 1842,00 грн. 11 днів
ОЦІНКА ФУНКЦІЇ НАДНИРНИКІВ
КДЛ №5 "Скринінг причини артеріальної гіпертензії №1" (Альдостерон-ренінове співвідношення, метанефрини загальні у добовій сечі, калій у сироватці) 1115,00 грн. 5 (11) днів
КДЛ №7 "Кортизол крові, АКТГ" (Кортизол у сироватці, АКТГ) 485,00 грн. 1 день
КДЛ №63 "Скринінг причини артеріальної гіпертензії №2" (Кортизол у добовій сечі, ПТГ, ТТГ) 525,00 грн. 1 день
ОБСТЕЖЕННЯ ВАГІТНИХ
КДЛ №18 "Біохімічний скринінг 1-го триместру (9-13 тижнів вагітності)" (вільн. β-ХГЛ, РАРР) 275,00 грн. 1 день
КДЛ №25 "Біохімічний скринінг 2-го триместру (14-20 тижнів вагітності)" (Заг.β-ХГЛ, АФП, естріол) 330,00 грн. 1 день
КДЛ №48 "TORCH інфекції IgG" (АТ IgG до: токсоплазми, краснухи, ЦМВ, вірусу звичайного герпесу типів 1/2, вірусу звичайного герпесу типу 2) 750,00 грн. 1 день
КДЛ №49 "Комплексне обстеження вагітної в I триместрі максі" (TORCH (АТ IgG до: токсоплазми, краснухи, ЦМВ, вірусу звичайного герпесу типів 1/2, вірусу звичайного герпесу типу 2; АТ IgM до: токсоплазми, ЦМВ) 1035,00 грн. 1 день
КДЛ №66 "Раннє виявлення плацентарної дисфункції" (Заг.β-ХГЛ, Прогестерон, Кольпоцитологія для вагітних) 475,00 грн. 1 день
КДЛ №67 "Моніторинг стану плаценти і плоду" (Естріол некон'югований, Плацентарний лактоген) 445,00 грн. 1 (2) дні
КДЛ №68 "Ізоімунний конфлікт за системою АВО" (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою АВО) 460,00 грн. 1 день
КДЛ №69 "Ізоімунний конфлікт за системою Rh" (Група крові + резус фактор, Імунні антитіла до еритроцитів за системою Rh) 465,00 грн. 1 день
СКРИНІНГ ОНКОПАТОЛОГІЇ
КДЛ №24 "Скринінг патології шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME, скринінг 7 ІПСШ) 1350,00 грн. 4 дні
КДВ №26 "Онкоризик шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME, Антиген плоскоклітинної карциноми (SCC)) 1090,00 грн. 4 дні
КДЛ №29 "Рання діагностика епітеліального раку яєчників" (СА 125, НЕ-4) 555,00 грн. 1 день
КДЛ №50 "Скринінг раку шийки матки" (Пап-тест (цитоморфологічне дослідження епітелію із зони трансформації та цервікального каналу), ВПЛ-кількісний) 565,00 грн. 4 дні
КДЛ №62 "Профогляд" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Мікроскопія урогенітального мазку (ж)) 470,00 грн. 2 (3) дні
КДЛ №70 "Скринінг герміногенних форм пухлин" (АФП, Заг.β-ХГЛ) 355,00 грн. 1 день
КДЛ №89 "Високочутливий скринінг раку шийки матки" (Пап-тест методом рідинної цитології (технологія SurePath BD), Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME) 780,00 грн. 4 дні
ОЦІНКА ТРОМБОФІЛІЧНИХ СТАНІВ
КДЛ №10 "Контроль лікування гіпергомоцистеїнемії" (Гомоцистеїн, фолієва кислота, вітамін В12) 670,00 грн. 1 день
КДЛ №11 "Діагностика тромбофілії" (Гомоцистеїн, АТ до кардіоліпіну IgG/IgМ, вовчаковий антикоагулянт, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG) 1455,00 грн. 3 дні
КДЛ №17 "Контроль ефективності гепаринотерапії" (АЧТЧ, Д-димер, загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник)) 370,00 грн. 1 день
КДЛ №19 "Контроль ефективності терапії непрямими антикоагулянтами" (Проторомбіновий тест (МНО), Д-димер) 240,00 грн. 1 день
КДЛ №28 "Діагностика антифосфоліпідного синдрому" (Вовчаковий антикоагулянт, АТ до кардіоліпіну IgG/IgM, Антитіла до В2-глікопротеїну IgG) 1160,00 грн. 3 дні
КДЛ №71 "Оцінка системи гемостазу" (Коагулограма на автоматичному аналізаторі (% протромбіну за Квіком, протромбіновий час, МНВ, фібриноген, АЧТЧ), загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), Д-дімер)) 560,00 грн. 1 день
ДІАГНОСТИКА УРОГЕНІТАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ
КДЛ №13 "Урогенітальний комплекс" (Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків, Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом REAL TIME ПЛР - зішкріб з у/г тракту) 495,00 грн. 3 дні
КДЛ №20 "Бактеріальний вагіноз" (Мікроскопія у/г мазка, Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР), рН вагінальних виділень) 455,00 грн. 4 дні
КДЛ №46 "Комплексне обстеження шийки матки" (Бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма, скринінг 7 ІПСШ, виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу типів 1/2 та цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР - БМ з шийки матки) 1155,00 грн. 6 днів
КДЛ №52 "Виявлення вірусної етіології патології шийки матки" (Комплексне генотипування ДНК ВПЛ в напівкількісному форматі методом REAL TIME; виявлення ДНК вірусу звичайного герпесу типу 1/2 методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту), виявлення ДНК цитомегаловірусу методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту)) 760,00 грн. 4 дні
КДЛ №64 "Дослідження біоценозу піхви" (Діагностика бактеріального вагінозу - Фемофлор 8 (Виявлення ДНК Lactobacillus spp., Enterobacterium spp., Streptococcus spp., Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp., Eubacterium spp., Mycoplasma hominis/Mycoplasma genitalium, Candida spp.) - (кількісний); виявлення ДНК Chlamydia trachomatis, Ureaplasma spp. (urealyticum+parvum) методом REAL TIME ПЛР - у/г зішкріб)) 715,00 грн. 4 дні
КДЛ №72 "Діагностика ІПСШ" (Виявлення ДНК методом REAL TIME ПЛР (БМ - зішкріб з у/г тракту): Chlamydia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoea, Mycoplasma genitalium,Treponema pallidum) 820,00 грн. 3 дні
КДЛ №73 "Інтимне здоров’я" (Скринінг 7 ІПСШ (Виявлення Trichomonas vaginalis, Chlamydia trachomatis, Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae, Ureaplasma urealyticum, Ureaplasma parvum методом ПЛР) - напівкількісний; Скринінг бактеріального вагінозу (виявлення ДНК Gardnerella vaginalis, Atopobium vaginae, Lactobacillus spp. та загальної кількості бактерій методом ПЛР) - кількісний) 840,00 грн. 4 дні
КДЛ № 80 "Урогенітальний комплекс при плануванні вагітності" (Виявлення методом REAL TIME ПЛР ДНК (БМ - зішкріб з у/г тракту): Chlamydia trachomatis, Комплексне генотипування ДНК ВПЛ 28 типів в напівкількісному форматі; Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків) 905,00 грн. 4 дні
КДЛ №81 "Діагностика запальних процесів статевих шляхів" (Chlamydia trachomatis методом REAL TIME ПЦР - зішкріб з у/г тракту; Виявлення Mycoplasma hominis, Ureaplasma spp. із визначенням чутливості до 11 антибіотиків; бактеріологічний посів урогенітальних виділень + антибіотикограма) 775,00 грн. 5 днів
ОЦІНКА КАРДІОРИЗИКУ
КДЛ №54 "Скринінг додаткових факторів ризику серцево-судинних захворювань" (Гомоцистеїн, Ліпопротеїн (а)) 475,00 грн. 1 день
КДЛ №55 "Контроль ефективності терапії при атеросклерозі" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, СРБ високочутливий, глікований гемоглобін (HbA1c), Мікроальбумінурія+креатинін у добовій сечі) 760,00 грн. 1 день
КДЛ №56 "Контроль гіполіпідемічної терапії" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, АЛТ, АСТ, СРБ високочутливий, Креатинкіназа МВ-фракція) 745,00 грн. 1 день
КДЛ №57 "Скринінг факторів ризику серцево-судинних захворювань" (Холестерин, ЛПВЩ, ЛПНЩ, тригліцериди, СРБ високочутливий) 485,00 грн. 1 день
КДЛ №58 "Оцінка прогнозу розвитку ускладнень при гострому коронарному синдромі (ГКС)" (Тропонін I (кільк.), Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP), СРБ високочутливий) 850,00 грн. 1 день
КДЛ №87 "Контроль роботи серця" (Мозковий натрійуретичний пропептид (NT-pro BNP), цистатин С зі ШКФ, Креатинкіназа МВ-фракція) 1035,00 грн. 1 день
ДІАГНОСТИКА АУТОІМУННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
КДЛ №90 "Первинний скринінг целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG, вміст IgА) 1360,00 грн. 11 днів
КДЛ №91 "Діагностика целіакії" (Антитіла до тканинної трансглютамінази IgА, антитіла до тканинної трансглютамінази IgG, вміст IgА, антитіла до ендомізію IgA, антитіла до ендомізію IgG) 2720,00 грн. 11 днів
КДЛ №92 "Діагностика аутоіммунного гепатиту" (Антитіла до мікросом печінки і нирок, ANTI-LKM, скринінг; антитіла до розчинного печінкового антигену (anti-SLA) - якісний, антитіла до мітохондрій (АМА) - скринінг) 2600,00 грн. 12 днів
ДІАГНОСТИКА СУГЛОБОВОГО СИНДРОМУ
КДЛ №27 "Рання діагностика ревматоїдного артриту" (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, СРБ кільк.) 500,00 грн. 1 день
КДЛ №78 "Диференційна діагностика суглобового синдрому" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник), Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, сечова кислота, СРБ кількісний, Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЛР (синовіальна рідина, у/г БМ)) 855,00 грн. 3 дні
КДЛ №79 "Ревмопроби" (Ревматоїдний Фактор, АСЛ-0, сечова кислота, СРБ кількісний) 335,00 грн. 1 день
КДЛ № 82 "Первинна діагностика суглобового синдрому" (Ревматоїдний Фактор, Anti-ССР, Скринінг захворювань сполучної тканини (антінуклеарні антитіла до антигенів: U1-RNP; SS-A / Ro; SS-B / La; centromere B; Scl-70 ; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA), Виявлення ДНК Chlamydia trachomatis методом ПЛР- зішкріб з у/г тракту, Виявлення носійства HLA-B27 - антигену, сечова кислота, СРБ кількісний) 1630,00 грн. 5 днів
ДІАГНОСТИКА ГЕПАТИТІВ
КДЛ №001 "Діагностика гепатиту В перед інтерферонотерапією" (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В, НВеАg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В, виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР - кров (кількісне визначення), АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, білкові фракції, глюкоза (венозна кров), панкреатична альфа-амілаза, холестерин, ГГТП, лужна фосфатаза загальна, Т3 вільн., Т4 вільн., АТТГ, АТПО, альфа-фетопротеїн (АФП); скринінг захворювань сполучної тканини (антинуклеарні антитіла до антигенів (U1-RNP;SS-A/Ro; SS-B/La; centromere B; Scl-70; Jo-1; fibrillarin, RNA Pol III; Rib-P; PM-Scl; PCNA; Mi-2; Sm; Ds-DNA)) 3540,00 грн. 5 днів
КДЛ №002 "Діагностика гепатиту В перед терапією противірусними препаратами прямої дії" (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В, НВеАg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В, виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР - кров (кількісне визначення), АЛТ, АСТ, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий) 1770,00 грн. 5 днів
КДЛ №004 "Моніторинг ефективності лікування гепатиту В - вірусологічна відповідь" (Антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В, виявлення ДНК вірусу гепатиту В методом REAL TIME ПЛР - кров (кількісне визначення), АЛТ, АСТ, загальний аналіз крові розгорнутий, сечовина, креатинін, білірубін загальний, білірубін прямий, протромбіновий тест (протромбіновий час у сек, % протромбіну за Квіком, МНВ)) 1615,00 грн. 5 днів
КДЛ №12 "Скринінг гепатиту В та С" (Антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV), антитіла загальні до HВcorAg гепатиту В, HBsAg вірусу гепатиту В) 610,00 грн. 1 (2) дні
КДЛ №23 "Діагностика гепатиту С для вибору тактики лікування" (Виявлення РНК вірусу гепатиту С методом REAL TIME ПЛР (кількісне визначення), генотипування РНК вірусу гепатиту С (1, 2, 3) методом REAL TIME ПЛР (якісне визначення), Імуногенетика. Інтерлейкін 28В (ІЛ- 28В, IL- 28B) 2160,00 грн. 3 дні
КДЛ №93 "Діагностика гепатиту В" (HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM, антитіла загальні до HBсorАg вірусу гепатиту В, НВеАg вірусу гепатиту В, антитіла загальні до НВеАg вірусу гепатиту В) 1195,00 грн. 1 день
КДЛ №94 "Діагностика гострого гепатиту" (Антитіла до вірусу гепатиту А IgM, антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM, HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV)) 765,00 грн. 1 (2) дні
КДЛ №95 "Скринінг інфекційних гепатитів" (Антитіла до вірусу гепатиту А IgM, HBsAg вірусу гепатиту В, антитіла до HBсorАg вірусу гепатиту В IgM, антитіла до вірусу гепатиту С - скринінг (Anti-HCV), АЛТ, АСТ, ГГТП, лужна фосфатаза загальна) 1050,00 грн. 1 (2) дні
ДІАГНОСТИКА ІНШИХ ПАТОЛОГІЙ
КДЛ №14 "Контроль залізодефіцитної анемії (Залізо, трансферин, насичення трансферину залізом) 205,00 грн. 1 день
КДЛ №21 "Діагностика нейроінфекцій (IgM)" (АТ до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр IgM (VCA IgM); АТ до вірусу простого герпесу типи 1/2 IgM; виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу методом REAL TIME ПЛР (кількісний); АТ до цитомегаловірусу IgM; АТ до токсоплазми IgM; АТ до Chl.traсhomatis IgМ; ЦІК: середньомолекулярні та низькомолекулярні) 1300,00 грн. 3 (7) днів
КДЛ №22 "Діагностика нейроінфекцій (IgG)" (АТ до капсидного антигену віруса Епштейн-Барр IgG (VCA IgG); АТ до вірусу простого герпесу типів 1/2 IgG; АТ до вірусу простого герпесу тип 2 IgG; виявлення ДНК вірусу герпесу 6 типу методом REAL TIME ПЛР (кількісний); АТ до цитомегаловірусу IgG; АТ до токсоплазми IgG; АТ до Chl.traсhomatis IgG; ЦІК: середньомолекулярні та низькомолекулярні) 1485,00 грн. 3 дні
КДЛ №53 "Комплексне загальне обстеження" (Загальний розгорнутий аналіз крові (31 показник); Загальний аналіз сечі; Комплекс печінкових проб (білірубін загальний, прямий і непрямий, АЛТ, АСТ, тимолова проба, загальний білок, альбумін, лужна фосфатаза, ГГТП); Комплекс ниркових проб (креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, Na, K, Ca)) 1390,00 грн. 1 день
КДЛ №74 "Остеопороз (недостатність кальцію)" (Паратгормон, кальцій іонізований, фосфор, дезоксипіридинолін у сечі) 1150,00 грн. 14 днів
КДЛ №75 "Скринінг соматотропної функції" (СТГ, Соматомедин С) 490,00 грн. 1 день
КДЛ №76 "Обстеження на дефіцит вітаміну Д" (25-гідроксивітамін Д, Кальцій іонізований, фосфор) 555,00 грн. 4 дні
КДЛ № 83 "Комплексне біохімічне обстеження" (Білірубін загальний, глікований гемоглобін (HbA1c), АЛТ, АСТ, загальний білок, креатинін, сечовина, холестерин, Nа, К, Са іонізований) 885,00 грн. 1 день
КДЛ №84 "Основні життєво необхідні мікроелементи" (селен, цинк, мідь) 805,00 грн. 11 днів
КДЛ №85 "Токсичні важкі метали" (кадмій, свинець) 1060,00 грн. 11 днів
КДЛ №86 "Оцінка функції нирок (розширений)" (Креатинін, сечовина, азот сечовини, сечова кислота, альбумін, Na, K, Ca, хлор, фосфор, цистатин С зі ШКФ) 1050,00 грн. 1 день
КДЛ № 96 "Диференційна діагностика анемії" (Загальний розгорнутий аналіз крові (автоматичний геманалізатор: 31 показник), феритин, залізо, фолієва кислота, ціанокобаламін) 755,00 грн. 1 день